Foto op Hout – Warmte van de huiselijke haard!

Foto op Hout n Hout is geheimzinnig. De knoesten geven…